ព័ត៌មានថ្មីបំផុត​ / News


ពិធីសន្និបាតបូកសរុបការងារ ឆ្នាំ២០១៩ និងទិសដៅការងារ ឆ្នាំ២០២០ របស់តុលាការកំពូល និងមហាអយ្យការអមតុលាការកំពូល

21 Feb 2020

សន្និបាតនេះធ្វើឡើងដើម្បីតាមដាននូវវឌ្ឍនភាព និងពិភាក្សាពីបញ្ហាប្រឈម និងដំណោះស្រាយផ្សេងៗ សំដៅធានាបាននូវប្រសិទ្ធភាព និងតម្លាភាពក្នុងការបម្រើសេវ៉ាយុត្តិធម៌ជូនប្រជាពលរដ្ឋដោយរលូន និងទទួលបានលទ្ធផលតាមការគ្រោងទុក ។