ព័ត៌មានថ្មីបំផុត​ / News


ពិធីថ្វាយកម្រងផ្កាគោរពវិញាណក្ខ័ន្ធ និង ថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលខួបទី ៧ឆ្នាំ

04 Jun 2021
លោកជំទាវ ជា លាង តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម ឌិត មុន្ទី ប្រធានតុលាការកំពូល បានអញ្ជើញចូលរួមថ្វាយកម្រងផ្កាគោរពវិញាណក្ខ័ន្ធ និង ថ្វាយមហាព្រះរាជកុសលខួបទី ៧ឆ្នាំ