កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ (សាលសវនាការទី​ ២) ថ្ងៃទី 04-12-2023 ម៉ោង 08:00


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 100 17-03-2023

១. HUANG KUN (ហៅ A ZHU)

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
2 148 27-04-2023

១. ឈិន ស៊ីនហ្សាំង (ហៅ CHEN XIN ZHUANG)

មានមេធាវី

លោក កុយ ដុល្លា

លោក សុខ វណ្ណៈ

ជួញដូរ ចាត់ចែង សម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន ,កាន់កាប់ អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតនិងមិនគោរពេវិធានការរដ្ឋបាល
3 200 29-05-2023

១. ម៉ាត មែល

ជួញដូរ និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន។
4 260 28-06-2023

១. វឿន ទាវ

១. ខន រ៉ា

២. អម សុខា

៣. សាយ ជើង

៤. បន ថុន

៥. ប្រាក់ ផានណា

មានមេធាវី

លោក ជា វណ្ណរ៉ន

 

ហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត និងធ្វើខូចខាតដោយចេតនា
5 291 27-07-2023

១. យ៉ន សុខាន់

១. យឹម ឈឿម

២. ទឹម វិជ្ជា

៣. ជំុ លីម

 

រំលោភសេពសន្ថវៈ