កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ ថ្ងៃទី 26-11-2021 ម៉ោង 08:00 ព្រឹក


ល.រ លេខសំណុំរឿង ថ្ងៃខែឆ្នាំ សំណុំរឿង ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ជនជាប់ចោទ ចោទពីបទ ដីកាកោះ
1 207 04-08-2021

គឹម ប៊ុនទី

១. សោម ភីណា 

២. សោម ករុណា 

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍ដែលអាចជួញដូរបាន
2 28 28-01-2021

គ្មាន

ញ៉ែម វាសនា ហៅ ស្នា 

មានមេធាវីលោក សឹង រដ្ឋា 

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន
3 225 18-08-2021

គ្មាន 

១. កើត ណូត 

២. វណ្ណ ឆន 

៣. អ៊ំុ អិត 

៤. ង៉ោ គង់សំអឿន 

៥. លេខ តួញ 

កាប់រានព្រៃ ឈូសឆាយដី ហ៊ុមព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃ
4 229 10-10-2020

ប៉ោ វណ្ណៈ

អ៊ូ សុខា 

មានមេធាវីលោក សុខ តារា 

ក្លែងលិខិតឯកជន
5 320 24-12-2020

គ្មាន

បូថា ចាកូប៊ូស ដាវី (BOTHA

JACOBUS DAWIE)

មានមេធាវីលោក សឹង រដ្ឋា 

រក្សាទុក, ដឹកជញ្ជូន និងជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន