ព័ត៌មានថ្មីបំផុត / Latest News

កិច្ចប្រជុំសន្និសីទអគ្គព្រះរាជអាជ្ញាអាស៊ាន-ចិន លើកទី១២ ក្រោមប្រធានបទ " តួនាទីព្រះរាជអាជ្ញា ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្ស "

កាល​ពី​ថ្ងៃ​ទី​ ​៦-៧​ ខែ​វិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ​២០១៩​ មហាអយ្យការ​អមតុលាការ​កំពូល​ បាន​រៀប​ចំ​កិច្ច​ប្រជុំ​សន្និសីទ​អគ្គ​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​អាស៊ាន​-ចិន​ លើក​ទី​១២​ ក្រោម​ប្រធាន​បទ​ "​ តួនាទី​ព្រះ​រាជ​អាជ្ញា​ ក្នុង​ការ​ប្រយុទ្ធ​ប្រឆាំង​ការ​ជួញដូរ​មនុស្ស​ "​ ដែល​បាន​ប្រព្រឹត្ត​នៅ​​ខេត្ត​សៀមរាប​។

 01

2

4

5

7

12

15

15

16

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39