ព័ត៌មានថ្មីបំផុត / Latest News

ឯកឧត្តម ជីវ កេង អនុប្រធានតុលាការកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមសន្និសីទតុលាការនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្ដីពីការសម្រេចសេចក្ដីផ្នែកបរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ នៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ា

 តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមប្រធានតុលាការកំពូល, ឯកឧត្តម ជីវ កេង អនុប្រធានតុលាការកំពូលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា បានដឹកនាំគណៈប្រតិភូ ចូលរួមសន្និសីទតុលាការនៃអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក ស្ដីពីការសម្រេចសេចក្ដីផ្នែកបរិស្ថាន និងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

ប្រព្រឹត្តទៅថ្ងៃទី២៩ និង៣០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨ នៅរាជធានី ណៃពិដរ សហព័ន្ធ មីយ៉ាន់ម៉ា ដែលរួមមានប្រធានតុលាការកំពូល និងតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ប្រធានតុលាការកំពូលចំនួន ១៨ ប្រទេស និងចូលរួមដោយអ្នកវិជ្ជាជីវៈច្បាប់ អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ដ មកពីប្រទេសអាស៊ីខាងត្បូង ប្រទេសអាស៊ាន និងបណ្ដាប្រទេសតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិក រួមមាន អង់គ្លេស អាមេរិក អូស្រ្ដាលី និងញូវហ្សេលែន ។

45227997 1981532985478501 2980565745596891136 o

45285538 1981527595479040 3036260566504046592 n

45327662 1981528255478974 6194433075330416640 o

45214321 1981520772146389 122367303344979968 o

45276541 1981520985479701 5854126332383854592 o

45143373 1981520975479702 4161188406283468800 o

45208163 1981521022146364 6226873113640960000 o