កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
01.25.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧ ដសក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

លោក ប៊ុន រ៉ាវុធ មានមេធាវីលោកស្រី អ៊ឹម ដាលីន

លោក ជួន វ៉ាន់ឌន តំណាងឱ្យក្រុមហ៊ុនស៊ីញដាយ

មានមេធាវីលោក ហេង សុផល

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ០៤ក្រសវ១ ដកស

ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៥ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

ធនាគារវឌ្ឍនៈអាស៊ីចំកាត់សាខាខេត្តកំពង់ចាម

មានមេធាវីលោក ប៉ា ងួនគា និងលោក អ៊ាង សូរសែន

លោក សំ វ៉ាន្ថា​ (សំ វ៉ាន់ថា) និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ពេជ្រ សុភាព មានមេធាវីលោក ជា ភារ៉ា

និងលោក លឹម សេងហាក់

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦៥ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ហេង សុខា មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

លោកស្រី គង់ ភួងសុម៉ាលី មានមេធាវី

លោកស្រី ចេង រស្មីសេរីវង្ស

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែសីហា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ថៃ ចេង មានមេធាវីលោក អ៊ីវ ប៉ូលី

លោក សុខ សុធី និងប្រពន្ធឈ្មោះ ប៊ុណ្ណា ម៉ារីដា

មានមេធាវីលោក សុង ម៉ៅ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ទូច កញ្ចនា

លោក ទុង ឈាងឡៃ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឃុំ ណារី

មានមេធាវីលោក ឈឹម លីណា

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ៤៧៤ ម៉ែត្រការ៉េ