កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
01.27.2021 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៥ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ណាត ស៊ុត , ២. ឈ្មោះ ណាត ថង ,

៣. ឈ្មោះ អាំងផង គុមភន់ , ៤. ឈ្មោះ វង្សភីម ខាំបៃ

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៣ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ទូច ឆាយ ហៅ សុខ​ , ២. ឈ្មោះ អ៊ិន អារីយ៉ា

មានមេធាវីលោកស្រី ឡុង ចរិយា , លោក ទេព មុនីជាតិ ,

លោក ឡោ គឹមហ្គិច និងលោក ទេព បញ្ញា

រក្សាទុក ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន