កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
12.17.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. លោកស្រី សួយ ភួយ , ២. លោកស្រី ដាំ ថាំ

មានមេធាវីលោក សុយ សុខុន និងលោក អ៊ុំ ប៉ែនពិសិដ្ឋ

១. លោក អាប់ សំផុន , ២. លោកស្រី ង៉ែម ណាងហុំ ,

៣. លោកស្រី ម៉ាន់ ណាំងណយ

ប្ដឹងសុំបញ្ជាក់ទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិលើអចលវត្ថុ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៤៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

១. លោក ហង្ស សុខា , ២. លោក សួន មាន

មានមេធាវីលោក ឡេង លីហួ , លោក សៅ សុវណ្ណារ៉ា

និងលោក ពិសិដ្ឋ សុអេតា

លោកស្រី ឈ័រ ប៊ុនម៉ៃ មានមេធាវី

លោក ម៉ៃ វណ្ណាឌី និងលោក ហុង ប៊ុនហួរ

ប្ដឹងសុំឱ្យអនុវត្ដនូវលិខិតទទួលប្រាក់កក់ថ្លៃដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩៤ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី ឃុត ថា

លោក ហ៊ិន ភឿន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ថ្លៃជ្រូកចំនួន ៥ ០០០ ០០០រៀល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២១ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី សុខ ស៊ីឃីម មានមេធាវីលោក ផន ស៊ីន ,

លោក សួង សុភ័ក្រ្ដា , លោក អ៊ឹម រចនា ,

លោក ប៉ិល សុផានិត និងលោកស្រី កៀត សុខឡែន

លោក ញៀប ភក្ដី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨៩ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី ផេង វិបុល

លោក ម៉ៃ សុភណ្ឌ

ប្ដឹងទាមទារឱ្យរុះរើសំណង់ និងយកសម្ភារផ្សេងៗ

ចាកចេញពីលើដីដែលមានទំហំ ១២ម៉ែត្រ x ១៦ម៉ែត្រ