កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
12.24.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១០

លោកស្រី ស៊ីវ គាង (ស្លាប់) អ្នកបន្ដសិទ្ធិកូនឈ្មោះ

ស្រេង ដានី

លោក ងិន គ្រុយ និងប្រពន្ធឈ្មោះ រ័ត្ន សារិន

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ ១ ១០០ ដុល្លារអាមេរិក និងជំងឺចិត្ត

៥ ០០០ ០០០ រៀល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៩ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោក ឡេង សុខហេង មានមេធាវីលោកស្រី ឌុក សូលីដា

លោក ជាម គឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ បឿន ញ៉េ

មានមេធាវីលោក ឡុង លន់

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីលំនៅដ្ឋានទំហំ ទទឹង១១ម៉ែត្រ

 បណ្ដោយ១៧០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣០ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

លោក COUREL LIONEL និងលោកស្រី MALINARI

COUREL CECILE មានមេធាវីលោក ហ៊ីន ពិណ្ណារិទ្ធ ,

លោក ថេង វិបុល និងលោក លី បូរ៉ានីន

លោក ខែម វាសនា និងប្រពន្ធឈ្មោះ លាង ស្រីអូង

មានមេធាវីលោក មួន សៀងលី

ប្ដឹងសុំលុបចោលកិច្ចសន្យាឈរឈ្មោះតំណាង

ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១២

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៥ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

លោក អ៊ិន ឌឿនឌនី និងប្រពន្ធឈ្មោះ រស់ សុភាព

មានមេធាវីលោក ចាន់ សុខយ៉ាណា

លោក យឺន ផាន់ និងប្រពន្ធឈ្មោះ អោម ចាន់ឡេង

ប្ដឹងសុំរំលាយកាតព្វកិច្ចនៃកិច្ចសន្យាលក់ដី ចុះថ្ងៃទី២៨

ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៤

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់