កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
12.01.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

លោក ឡុង ចន្ថា មានមេធាវីលោក ណាក ពុទ្ធា

១. លោកស្រី ស៊ឹម ម៉ៃ , ២. លោក ហម បូរ៉ា

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើសំណង់ខុសច្បាប់​ និងសុំទាមទារ

ដីតម្លៃ ៦០ ០០០ ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោក លឹម ហ៊ុយឡេង មានមេធាវីលោក ហៀង មករា ,

លោក ជា ពុទ្ធារិន និងលោក ហាក់ សុភារិទ្ធ

លោក ខូវ ផល្លាបុត្រ មានមេធាវី

លោក លី ច័ន្ទតុលា និងកញ្ញា ធីម សុភាព

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់កម្មសិទ្ធិលើដីដែលមាន

ទំហំ ៨៩ ៥៤២ ម៉ែត្រការ៉េ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី នេត្រ សោភា មានមេធាវីលោក សាយ វៃ

លោកស្រី មួង សារ៉េន មានមេធាវីលោក ជា ម៉ារ៉ាឌី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៧ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី អ៊ឹង ឆាយ មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

១. លោកស្រី អឹក ហៀវ , ២. លោកស្រី អឹក ចេង,

តតិយជន៖ លោក អ៊ង ហ៊ិ មានមេធាវី

លោក ជួន តេជ , លោក ផន ស៊ីន ,

លោក គៀត សុខឡែន និងលោក ប៉ិល សុផានីត

ប្ដឹងទាមទារដីកម្មសិទ្ធិ