កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
11.27.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១២ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

លោកស្រី នូវ ចាន់ដារ៉ា មានមេធាវី

លោក កេត ច័ន្ទម៉ានីន និងលោក ឡុក គឹមសាន

លោក សួន សុន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ស៊ាង សំបូរ

មានមេធាវីលោក យិច សមិទ្ធិ

និងលោកស្រី ង៉ែត សុគន្ធា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២១៥ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ​២០១៩

លោក ស៊ឹម ស៊ាន មានមេធាវីលោក ជា សុខចាន់ ,

លោក នួន បូរ៉ា , លោក ជី កុសល ,

 លោកស្រី ង៉ែត សុគន្ធានិងលោក យិច សមិទ្ធិ

លោកស្រី ឈិន សុគន្ធារី មានមេធាវី

លោក សួង សុភ័ក្រ្តា និងលោក សំ មនោរម្យ

ប្ដឹងសុំឱ្យតុលាការសម្រេចផ្ទេរសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើអចលនវត្ថុ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៤ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

១. លោក គឹម សេង , ២. លោក ប៉េង គៀនសាយ

មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា

លោក ជា ឡាយឃាង មានមេធាវីលោក ទួច លុច ,

លោក ជា ភារ៉ា និងលោកស្រី លាង ស្រីទូច

ប្ដឹងសុំឱ្យរុះរើការសាងសង់ផ្ទះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ហ៊ុន ថន

លោកស្រី ជា ពៅ មានមេធាវីលោក ចាន់ សម្បូរ

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសពីចុងចម្លើយ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ផន អែម និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឆេង ថុក

មានមេធាវីលោក ទិត្យ សាយ័ណ្ណ

លោក ឆាយ លីម និងប្រពន្ធឈ្មោះ សុខ ហ៊ាង

ប្ដឹងសុំមោឃភាពកិច្ចសន្យាលក់ផ្ដាច់ដីលេខ៖ ១០០/០៧

ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០០៧

រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងដោយ តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ

អ៊ីមែល: info@supremecourt.gov.kh

ចូលប្រើប្រាស់ អ៊ីមែល (សំរាប់តែ បុគ្គលិក)

ទំនាក់ទំនង | ជំនួយ | តំណភ្ជាប់ | វិបសាយ គ្រោង | ផ្តល់យោបល់