កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
10.27.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៣ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោក ម៉ាន អ៊ីត មានមេធាវីលោក នូ ចន្ថា

លោក វ៉ាន់ ម៉ាន មានមេធាវីលោក ចេង ផាន់នី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៣ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

លោក នុត យីម មានមេធាវី

លោក គី បូរ៉ាមី និងលោកស្រី អ៊ុត នេត្រា

លោក លា អូង និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឡាច រិន

មានមេធាវីលោក លី ឆេង

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយប្រគល់ដីលំនៅដ្ឋានទំហំ

 ទទឹង២១ម៉ែត្រ បណ្ដោយ១៥៦ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១៥ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី មៀច ម៉ៅ និងប្ដីឈ្មោះ សោម ឈុំ

មានមេធាវីលោក សៅ នឿន និងលោក ប៉ាន់ តារា

លោក ស្រេង ឡា មានមេធាវីលោក សំរិទ្ធិ ពិសិដ្ឋ

បណ្ដឹងតវ៉ាចំពោះការទាមទារ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១២៩ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ឈុត សាម៉េត

លោកស្រី ឈុន សារ៉េត មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ប្ដឹងទាមទារឱ្យចុងចម្លើយរុះរើផ្ទះចេញពីភូមិដែលមាន

ទំហំ ៩៦០ម៉ែត្រការ៉េ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០២០

លោក សុខ សេងហុង

លោកស្រី ងួន ចន្ថា

ប្ដឹងសុំឱ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាទិញលក់ដីចុះ

ថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨