កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
10.19.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៣ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ CHEN GUO មានមេធាវីលោក ខៀវ សុផល

ឈ្មោះ LANG YU FEI

សមគំនិតក្នុងអំពើឃាតកម្ម (ប៉ុនប៉ង)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៩ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ ឌុល ការឹម , ២. ឈ្មោះ យិន ឌន ,

៣. ឈ្មោះ កែវ ភាព ​, ៤. ឈ្មោះ ប៊ុន សារ៉ាន់ ,

៥. ឈ្មោះ យ៉យ សូល , ៦. ឈ្មោះ យឹម ប៊ុនថន ,

៧. ឈ្មោះ សុប សាន់

ឈ្មោះ ឌឺកែស្ទ៏រ ហ្សង់អ៊ីវ

 មានមេធាវីលោក គួច សុខឡេង

ធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា និងហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់

អចលនវត្ថុដោយសុចរិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ហ៊ាង គឹមស្រឿន មានមេធាវីលោក ជូង ជូងី

ឈ្មោះ ពេជ្រ ស្រស់

ញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍ និងបទប្រមាថ