កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
10.26.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ

ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៦ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩

លោក ទេព វិស្កុល មានមេធាវីលោក ប្រាក់ វណ្ណដា

លោកស្រី កែវ សុខន មានមេធាវីលោក ម៉ម ចាន់ណែត

ប្ដឹងសុំផ្ដាច់សមគ្គសង្វាសពីប្រពន្ធ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧១ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

លោក ពេជ្រ កុសល តំណាងឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ

ក្រេឌីតភីអិលស៊ី

១. លោកស្រី គង់ សម្ផស្ស និងប្ដីឈ្មោះ អ៊ុំ ព្រីង ,

២. លោកស្រី ហួន ចាន់ និងប្ដីឈ្មោះ អ៊ុំ កំសត់

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៤ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ជួប កេង

លោក កុល ពៅ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឈឹម សុគន្ធី

មានមេធាវីលោក លី កុសល

ប្ដឹងសុំលុបចោលប្រទានកម្មលើដីដែលបានធ្វើប្រទានកម្ម

ឱ្យទៅសហចុងចម្លើយ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៩ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០

លោក កែវ ច័ន្ទសុគង់ មានមេធាវីលោក ជា ឆៃនរ៉ា

លោក ឡុង បូរ៉ា និងប្រពន្ធឈ្មោះ ឡាយ ដានី

កូនស្រីឈ្មោះ ឡុង ដានីស

ប្ដឹងសុំរំលាយកំជាប់ពាក្យ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ​២០២០

លោកស្រី ភោគ បុប្ផា មានមេធាវីលោក ជា ឆៃនរ៉ា

លោក នូ កុសល

ប្ដឹងសុំលែងលះ