កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
10.21.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ

ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៩ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ នាង ណេន មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

រំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ផាន់ ចន្នីគឹមហ័រ

មានមេធាវីលោក មួន សៀងលី

ជួញដូរ រក្សាទុក និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០៥ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ សំរួល លីណា ហៅ ទូច

មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

ឈ្មោះ សំ សិទ្ធី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយសារការប្រព្រឹត្តហិង្សា

(គាស់ទម្លុះទម្លាយ)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៥ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ អ៊ឹម ប៊ុនថន , ២. ឈ្មោះ ឃឹម ប៊ុនស៊ុន ,

៣. ឈ្មោះ ព្រហ្ម សុវណ្ណ, ៤. ឈ្មោះ គឹង សុខគា

ឈ្មោះ ម៉ាក សារ៉េត

អំពើលួច និងធ្វើឱ្យខូចខាតដោយចេតនា