តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.24.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ កេន ស្រីណាង មានមេធាវីលោក ថន បូរី  

ចាត់ចែងឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៨ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ឈិត សារ៉េត ហៅ ម៉ៅ

១. ឈ្មោះ ភឿន ភិន្ថារិទ្ធ , ២. ឈ្មោះ ម៉ិល ភិន ,

៣. ឈ្មោះ ម៉ែន ថា , ៤. ឈ្មោះ ស៊ីម សាដាត ,

៥. ឈ្មោះ ហ៊ុង ប៊ុនតួ

បើកបរបង្កឲ្យអ្នកដទៃស្លាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៩ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ជាន ស៊ន ឈ្មោះ ប៊ី ប៊ុនសុផុន្នី

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស និងបរិហារកេរ្ដិ៍

ជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៧ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ផល ផល្លីន មានមេធាវី

លោក ណាច ទ្រី និងលោក លឹម ចេតនា

ឈ្មោះ ហេង សុភាព មានមេធាវីលោក ជាវ តុលា ឆបោក និងលួចលក់អចលនវត្ថុអ្នកដទៃ