តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
12.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦២ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

 

១. ឈ្មោះ ឆាយ ស៊ីយ៉ត , ២. ឈ្មោះ ធាន ម៉ាទី

មានមេធាវីលោក ពិត សុខណែន

១. ឈ្មោះ លឹម ង៉ូ , ២​. ឈ្មោះ អ៊ុត គឹមហ៊ួន ,

៣. ឈ្មោះ ឈឹង ណាត , ៤. ឈ្មោះ សុខ វឿន ,

៥. ឈ្មោះ តាក់ បុប្ផា , ៦. ឈ្មោះ ស្រីហេង ,

៧. ឈ្មោះ ហ៊ីង សំអឿង , ៨. ឈ្មោះ ឈិញ ឌឹម ,

៩. ឈ្មោះ ហ៊ី ចន្ធូ , ១០. ឈ្មោះ តាក់ ប្រុស ,

១១. ឈ្មោះ ផូ គឹមសែ មានមេធាវី

លោក សួន វីរៈបញ្ញា និងលោក សួន ប៊ុនធឿន

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ស៊ុន រ៉នី មានមេធាវីលោក តុប ផាណារ៉ា ឈ្មោះ រស់ ជា

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៧ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ឈុំ សូនី ឈ្មោះ មាស ដាំសូឡា

ទទួលផលចោរកម្ម