តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
12.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥៤​ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក សៀ ភារម្យ មានមេធាវី

លោក ឡេង លីហួរ និងលោក លឿង ទី

លោកស្រី នួន ផល្លី ប្ដឹងសុំទទួលស្គាល់អត្ថិភាពនៃសិទ្ធិលើអចលនទ្រព្យដីផ្ទះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៦៤ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៩

  លោកស្រី ចាន់ សុប៊ុណ្ណរី លោក គង់ ថាន់ ហៅ គង់ ថាន់ថូម៉ាស់

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧០ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. លោក មាស សុខសាកន , ២. លោកស្រី អៀង ហ្គេច

មានមេធាវីលោកស្រី ពឹង ធីតា

លោកស្រី តេង ណៃសៀង

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងសុំឲ្យរុះរើសំណង់រំលោភលើប្លង់សេដែលមាន

លំហរខ្យល់ប្រវែង ទទឹង០.៧០ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៨០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៣ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោកស្រី ឌឿន លាប លោកស្រី ស៊ិន វីរៈ មានមេធាវីលោក ឈាង ប៊ុនណា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៥ ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោកស្រី សាត ឆៃគុណ មានមេធាវី

លោក ជា ឆៃនរ៉ា និងលោក ឡូវ សុភក្ដិ

លោកស្រី តុប សារ៉េត មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា ប្ដឹងទាមទារប្រាក់