តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
01.18.2019 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩១ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៥

 

១. ឈ្មោះ យាន​ យឿប ហៅ តក់ ,

២. ឈ្មោះ យិន យ៉ាវ ហៅ យ៉ាន់ យ៉ាប ,

៣. ឈ្មោះ សួង សិទ្ធិគុណ ហៅ ឃឿង ,

៤. ឈ្មោះ ខេម ម៉ា ហៅ ខេម រ៉ា ,

៥. ឈ្មោះ ថាច់ កុងភួង ហៅ ថាច់ ហ្វាង

មានមេធាវីលោក ព្រហ្ម សួនប្រសិទ្ធិ និងលោក គិន វិបុល

  រួមគំនិតក្បត់ និងឆ្លងដែនខុសច្បាប់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤១ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ជួន ប្រសើរស្រីនាថ ,

២. ឈ្មោះ ស រដ្ឋា ហៅ តាំង

ឈ្មោះ កែម សុម៉ាលី មានមេធាវីលោក ពុំ វិចិត្រ ជេរប្រមាថជាសាធារណៈ និងបរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤០ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ហ៊ុយ ថាវី , ២. ឈ្មោះ សៅ សុខឡាង ,

៣. ឈ្មោះ ខាន់ ដារិទ្ធិ ហៅ ប៉ូ ហុង

ឈ្មោះ សៅ សុខឡាង ជេរប្រមាថជាសាធារណៈ និងហិង្សាដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៣ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ អ៊ុង សួនរស្មី មានមេធាវីលោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន ឈ្មោះ ឈុន ទូច មានមេធាវីលោក រស់ អូន

ប្ដឹងបរិហារបង្កាច់កេរ្ដិ៍