កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្ប​វេណី

Calendar
Civil
Date
08.06.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៩ ដសក ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០

១. លោក សៀង ហេង , ២. លោកស្រី លី សុខគៀង ,

៣. លោកស្រី លឹម សុខម៉េង , ៤. លោកស្រី លី សុខអៀង

៥. លោកស្រី លី សុខអៃ មានមេធាវីកញ្ញា អៀវ ដានី

លោកស្រី លឹម សុខភី

ប្ដឹងជំទាស់នឹងដីកាសម្រេចលេខ២២ដកស ក្រVII (ឆ) 

ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០ របស់សាលាឧទ្ធរណ៍

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៧៤ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ហេង មណីចិន្ដា និងប្រពន្ធឈ្មោះ ចាប ឆវីវណ្

ណមានមេធាវីលោក ឈឹម ច័ន្ទសត្យានន្ទ 

និងលោក យ៉ាន់ សុខា

១. លោក ក្លូត យី និងប្រពន្ធឈ្មោះ គាត អេងសួ ,

២. លោក ជា សុវណ្ណ និងប្រពន្ធឈ្មោះ គៀល ច័ន្ទសន

មានមេធាវីលោក ស៊ិន ផល្លា

ប្ដឹងទាមទារឱ្យទទួលស្គាល់សិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដីទំហំ

៦ហិកតា ៦០០០០ម៉ែត្រក្រឡា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៦ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

លោក ឈី ចាន់ភារិទ្ធ តំណាងឱ្យគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញ

វត្ថុហត្ថាកសិករលីមីតធីត សាខាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

លោក ទុយ សុវណ្ណ (ទុយ សុវណ្ណា) និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ជុំ សោភ័ណ្ឌណារី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣០ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០២០

លោក ហ៊ុន ប៊ុនធឿន មានមេធាវីលោក ​អ៊ី ចំរើន លោកស្រី សរ សុខន មានមេធាវីលោក ហ៊ល ស៊ីណា ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើសម្ភារ និងរោងចេញពីដីទួល