កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
08.10.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៦ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ សាន សារ៉ែន ហៅ ម៉ាប់ ហៅ ឡែន ,

២. សាន មន្នី ហៅ ចែ​ នី , ៣. ឈ្មោះ ពេន នាង

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន និងសម្អាតប្រាក់
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ណាក់ សម្បត្តិ ហៅ កែវ មានមេធាវី

លោក ថា សុភ័ក្រ្ដ និងលោក នូ ចន្ថា

១. ឈ្មោះ ស៊ាង ដូត , ២. ឈ្មោះ តេង វឿង ,

៣. ឈ្មោះ អែម ពល់ , ៤. ឈ្មោះ ដូត ផាន់ណា ,

៥. ឈ្មោះ កង សុង , ៦. ឈ្មោះ មែន ជន់

ការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់សម្រាប់ការនាំឆ្លងដែន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ អ៊ិន បញ្ញា ហៅ ញ៉ា 

មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល

ឈ្មោះ វ៉ិត វន

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា 

និងកាន់កាប់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៩ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ គួច ឆាយ ឈ្មោះ អ៊ុក ករុណា សមគំនិតក្នុងអំពើលួច