តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
03.19.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០១ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ឆាយ ឈៀង , ២. ឈ្មោះ អុន អឿង​ ,

៣. ឈ្មោះ ផល សំអុល

ឈ្មោះ ខៀវ វិសេស ប្រើអំពើហិង្សាទៅលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៤ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ហេង ផល្លា ហៅ ខ្លឹង ,

២. ឈ្មោះ ង្វៀន ធីប៊ីត មានមេធាវី

លោក ស៊ិន ផល្លា និងលោក អ៊ឹម ម៉ាច

  ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨២ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សេង ឡៃហ៊ាង ឈ្មោះ រស់ ថន

ជេរប្រមាថជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៩ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ មឿង សំអុលរតនៈដារ៉ូ ឈ្មោះ ទុយ រ៉ាស៊ី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស