តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
09.26.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ រ៉ុន ពិសិដ្ឋ , ២. ឈ្មោះ រ៉ុន ណាង ឈ្មោះ ម៉េង ថារី

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ នី ចរិយា មានមេធាវីលោក សំ សុគង់ មានមេធាវីលោក ច័ន្ទ វិចិត្រ

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ ប្ដឹងបង្កាច់កេរ្ដិ៍ និងផ្សព្វផ្សាយ

នូវការអត្ថាធិប្បាយ ដើម្បីសម្ពាធលើយុត្តាធិការ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  អញ្ញាតជន (ក្រុមជនអនាធិបតេយ្យ) ១. ឈ្មោះ ផាន់ ឈុនរ៉េត , ២. ឈ្មោះ ង៉ែត ឃុន

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារ

ការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦១ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ជា រី  

សម្រួលឲ្យប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន