កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
08.07.2020 8:00 am

Description

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០

ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១៦ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ អ៊ុង រិទ្ធី ហៅ ធី មានមេធាវីលោក ពេជ្រ គន្ធាវី ឈ្មោះ ណាំ ផល្លី មានមេធាវីលោក ចាន់ ហឿង

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ហ្សេត ម៉ាន់រ៉ូហ្សេត , ២. ឈ្មោះ ប៉ែន ចំណាប់

៣. ឈ្មោះ ញ៉ែម កិន្និដ្ឋា ហៅ អាម៉ី ,

៤. ឈ្មោះ ពេជ្រ សូណែត ហៅ អាណែត មានមេធាវី

លោក វ៉េង ម៉ូលីភ័ក្រ្ដ , លោកស្រី លឹម ច័ន្ទលីដា ,

លោក ខៀវ តុលា , លោក ឆៃ រ៉ាន់នូ ,

លោក ចេង ផាន់នីនិងលោក ឡុង សិទ្ធិ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

និងដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ , បន្ដការកាន់កាប់

អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៣ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ហ្សេត ម៉ាន់រ៉ូហ្សេត , ២. ឈ្មោះ ប៉ែន ចំណាប់

៣. ឈ្មោះ ញ៉ែម កិន្និដ្ឋា ហៅ អាម៉ី ,

៤. ឈ្មោះ ពេជ្រ សូណែត ហៅ អាណែត មានមេធាវី

លោក វ៉េង ម៉ូលីភ័ក្រ្ដ , លោកស្រី លឹម ច័ន្ទលីដា ,

លោក ខៀវ តុលា , លោក ឆៃ រ៉ាន់នូ ,

លោក ចេង ផាន់នី និងលោក ឡុង សិទ្ធិ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

និងដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ , បន្ដការកាន់កាប់

អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៥ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ហ្សេត ម៉ាន់រ៉ូហ្សេត , ២. ឈ្មោះ ប៉ែន ចំណាប់

៣. ឈ្មោះ ញ៉ែម កិន្និដ្ឋា ហៅ អាម៉ី ,

៤. ឈ្មោះ ពេជ្រ សូណែត ហៅ អាណែត 

មានមេធាវីលោក ចេង ផាន់នី

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

និងដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ , បន្ដការកាន់កាប់

អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២៦ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ហ្សេត ម៉ាន់រ៉ូហ្សេត , ២. ឈ្មោះ ប៉ែន ចំណាប់

៣. ឈ្មោះ ញ៉ែម កិន្និដ្ឋា ហៅ អាម៉ី ,

៤. ឈ្មោះ ពេជ្រ សូណែត ហៅ អាណែត

មានមេធាវីលោក ឆៃ រ៉ាន់នូ ,លោក ចេង ផាន់នី

និងលោក ឡុង សិទ្ធិ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

និងដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ , បន្ដការកាន់កាប់

អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤២ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ សុខ ចាន់ថា , ២. ឈ្មោះ ញ៉ែម វាន ,

៣. ឈ្មោះ ឃឹម ភាណា , ៤. ឈ្មោះ ឡុង ផារី ,

៥. ឈ្មោះ ឃុត ច្រិក , ៦. ឈ្មោះ ថៃ សុគន្ធា ,

៧. ឈ្មោះ កែវ ថៃ , ៨. ឈ្មោះ ងិន ឃាង ,

៩. ឈ្មោះ ជុំ ចាន់ , ១០. ឈ្មោះ យឹម សារ៉េត

មានមេធាវីលោក ឡៅ ជុនធី​ និងលោក សំ សុគង់

រួមគំនិតក្បត់ ញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តអំពើបង្កឱ្យមានភាពវឹកវរ

ធ្ងន់ធ្ងរ​ដល់សន្តិសុខសង្គម និងញុះញង់កុំឱ្យយោធិនស្ដាប់

បង្គាប់​