កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្ដីព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
08.05.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣០ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ សោម ភីណា ,

២. ឈ្មោះ សោម ករុណា

ឈ្មោះ គឹម ប៊ុនទី

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍

ដែលអាចជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៥ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ មាស ម៉ានី ហៅ លន ឈ្មោះ ចាន់ ធារ៉ា បរិហារកេរ្ដិ៍ ជេរប្រមាថ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩០ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ពៅ ចំណាន ឈ្មោះ លន់ ដេត

បំភាន់មន្រ្ដីសុរិយោដីក្នុងការបំពេញបេសកកម្ម

ឬបំភាន់អាជ្ញាធរក្នុងការចុះបញ្ជីដី

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៨ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ចាន់ គឹមយឿន

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

(មេតំហ្វេតាមីន)