តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
09.17.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៨៧ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក ឡេង គឹមហ៊ុន មានមេធាវីលោក កែវ សេដ្ឋា លោក ឆុន លាង និងប្រពន្ធឈ្មោះ អ៊ា ស្រីពៅ

ប្ដឹងសុំសិទ្ធិគ្រប់គ្រងដីទំហំ ៩០អា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០២ ដច ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោក សំ សេរី មានមេធាវី

លោក ម៉ក់ ប៊ុណ្ណា និងលោក សារុន្នី ចិត្រា

  ប្ដឹងដិតចិត្តចៅក្រម

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៦ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

 

លោកស្រី អ៊ឹម សុខលីន (ស្លាប់) អ្នកទទួលបន្ដនីតិវិធី

នៃបណ្ដឹងឈ្មោះ អ៊ុន ណៃស្រ៊ាន ត្រូវជាម្ដាយបង្កើត

មានមេធាវីលោកស្រី ម៉េង គន្ធី , លោកស្រី លឹម ច័ន្ទលីដា

និងលោក តូច សុខោ

លោក ប៊ុន សម្បតិ្ដ មានមេធាវីលោក សោ បេងថារុណ ប្ដឹងសុំលែងលះពីប្ដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៩ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក នូ រស្មី មានមេធាវីលោកស្រី ថូ ណាវី លោកស្រី ទុំ សំណាង មានមេធាវីលោក ម៉ែន សុមុនី

ប្ដឹងសុំលែងលះ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤៥ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ជា អឿន

១. លោក មួង ម៉េង , ២. លោក ផាង សុធា ,

៣. លោកស្រី ណូន ម៉ាលី មានមេធាវី

លោកស្រី យឹម ថាវី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់