កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.20.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៤ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ មឿង សុផៃ , ២. ឈ្មោះ ចាន់ វណ្ណី ,

៣. ឈ្មោះ ណុប ភារ៉ា

ឈ្មោះ ទា លីស័ង

អំពើលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្ត

អំពើហិង្សា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៤ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ទឹម សារី ឈ្មោះ សូត្រ ស្រីនាង ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩៥ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ឆាយ គឹមហួយ

មានមេធាវីលោកស្រី ប៊ុនលី សុគន្ធារតន៍

ឈ្មោះ ម៉េង សុខហៀង មានមេធាវី

លោក ពុំ វិចិត្រ និងលោក ពុំ វិចិត្រ
រំលោភលើទំនុកចិត្ត