កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.10.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២២២ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

លោក អ៊ិន សុផល និងប្រពន្ធឈ្មោះ ប៉ែន រ៉ា

មានមេធាវីលោកស្រី ថូ ណាវី និងលោក ជួន សេដ្ឋសម្ផស្ស

លោកស្រី ប៉ែន សារិទ្ធ និងប្ដីឈ្មោះ សេង ញ៉

មានមេធាវីលោក ម៉ៅ សុជាតា និងលោក កេត កុល

ប្ដឹងសុំឱ្យធ្វើនីតិវិធីចុះបញ្ជីផ្ទេរកម្មសិទ្ធិនៃដី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦១ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

លោក តារិក អាប៊ូ មានមេធាវីលោក ប៉ាក​ ចន្ទលីណូ ,

លោក សែ គុជវិសាល និងលោក ឈាវ សត្យា

លោកស្រី នូ មករា ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨១ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
លោក អ៊ីត ទត មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច លោក ទល់ តេះ (ស្លាប់) លោក តេះ សារី ប្ដឹងសុំឱ្យប្រគល់ដីទំហំ ១​ ៨២៤,៥០ម៉ែត្រ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣០ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
លោក សូ ប៉ិច មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី លោកស្រី ឆាយ លាង ប្ដឹងសុំឱ្យប្រគល់ដីកេរ្តិ៍មរតកទំហំ ៣ ៦៨៦ ម៉ែត្រការ៉េ