កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.09.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៩ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣០ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

១. លោក សយ យឿន , ២. លោកស្រី គឹម អឿន ,

៣. លោកស្រី គាំ ស៊ីថាត , ៤. លោក កែវ ឆុន ,

៥. លោក ជួរ លឹមអេង , ៦. លោក សៅ ក្រិច

១. លោក យាន យ៉េន , ២. លោក ឃួន ម៉ុត ,

៣. លោកស្រី អ៊ឹម យឿន តំណាងឱ្យប្រជាពលរដ្ឋ

១៦គ្រួសារ មានមេធាវីលោក អេង សុធា ,លោក លឹម វណ្ណា ,

លោក លឹម សម្បត្តិ , លោក ឡេង តុងហេង,

លោក ចាន់ ម្លប់សុខានិងលោក ចាន់ សុបញ្ញារិទ្ធ

ប្តឹងទាមទារដីទំហំ ១២៩,៤០ម៉ែត្រ X ១៤៤ម៉ែត្រ
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៧ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

លោកស្រី សាយ សុផា

មានមេធាវីលោកស្រី ផាន់ សម្ផស្ស

លោក​ សោម យឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ សូត្រ ស្រូយ

មានមេធាវីលោក ម៉ម ចាន់ណែត

ប្ដឹងសុំមោឃភាពលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិកាន់កាប់

លេខ ៤០០/១២ ឃ.វ.រ