កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
07.06.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

លោក លឹម គឹមផេង មានមេធាវីលោក ចេង ប៉េងហាប់ ,

លោក សុង ម៉ៅ និងលោក លី សុវណ្ណបញ្ញា

១. លោក ពិន សេម , ២. លោក ហួយ ផល្លា ,

៣. លោក ទុំ សាន មានមេធាវីលោក ហាក់ សៀកលី

និងកញ្ញា កាង ស្រីមុំ , អ្នកចូលរួមអន្តរាគមន៍

 លោក លីវ សុភក្រ្តា

ប្ដឹងទាមទារដី
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៤៨ ចុះថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី ហេង ស្រីម៉ាច ១. លោកស្រី ឆែ សាវីន , ២. លោកស្រី យាំ សាវាន់ ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥៨ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី ឡឹប ឈីវកៅ មានមេធាវីលោកស្រី នៅ សុជាតា លោក អ៊ឹម ស៊ីដេត ប្ដឹងសុំបញ្ឈប់ការរស់នៅជាអនីតិសង្វាស
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៨០ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. លោកស្រី សាន់ នី ​, ២. លោក អេង សុខចំរើន

មានមេធាវីលោក​ ទី សុខា

លោក ឈិន សឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ សៀង សុភ័ក្រ្ដ

មានមេធាវីលោក ទេស ពៅ

ប្ដឹងសុំឱ្យចុងចម្លើយរុះរើរបងថ្មចេញពីដីដែលមាន

ទំហំ ១០ម៉ែត្រ X ២០ម៉ែត្រ (ត្រង់ចំណុច M)

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៥ ដសក ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
លោក ខាំ វណ្ណា មានមេធាវីលោក ទន់ តារាវិឆាន លោក ហេង អំម៉ារ៉ា

ប្ដឹងសុំឱ្យតុលាការចេញដីកាសម្រេចរឹបអូសជា

បណ្ដោះអាសន្នទៅលើអចលនវត្ថុ