កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.08.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១២ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ចាន់ ដារ៉ូ

ឈ្មោះ អ៊ុយ ស៊ីណាត

បរិហារកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៣ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ទេព សុផា ហៅ តាទុំ

បោះបង្គោលហ៊ុមព័ទ្ធ ដាក់សញ្ញាសម្គាល់ក្នុងគោលបំណង

កាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិ និងបទរារាំងបង្កគ្រោះថ្នាក់របួសស្នាម

ដល់មន្រ្ដីរដ្ឋបាលការពារ និងអភិរក្សធម្មជាតិក្នុងការចុះ

អនុវត្តមុខនាទី និងភារកិច្ចរបស់ខ្លួន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០២ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ឈឹម សុផល មានមេធាវី

លោក គួ សំនៀង និងលោក តែ ចំណាន

១. ឈ្មោះ ឡាយ ប៊ុណ្ណារី , ២. ឈ្មោះ ជូ លឹមស៊ាង

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៨ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ គង់ ម៉ាស់ មានមេធាវីលោក សំ សុគង់ ប្រមាថ និងញុះញង់ឱ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋជាអាទិ៍