កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.06.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ DENIS COKOVIC ហៅ DENIS DENY ,

២. ឈ្មោះ SOMPONG SAKULTHAP ,

៣. ឈ្មោះ SIRILUCK CHOOCHART មានមេធាវី

លោក គង់ សំអុន , លោក ម៉ុន ភារៈ

និងលោក សំរិទ្ធ មាំមួន

ឈ្មោះ ស្ងួន ភិរុន

ឆបោក និងសមគំនិតក្នុងអំពើមិនបំពេញកាតព្វកិច្ច

ចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ​ យឹម ស្រីទី , ២. ឈ្មោះ យឹម ពុទ្ធមីនា ,

៣. ឈ្មោះ យឹម ល័ក្ខ មានមេធាវី

លោកស្រី ង៉ាន ទូចសោភ័ណ , លោក វង ផានិត ,

លោក ឈាង វន្ថា និងលោកស្រី ថូ ណាវី

ឈ្មោះ ហ៊ុន ធីតា សញ្ចារកម្ម