កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
07.01.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣១ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ហេង សំណាង មានមេធាវីលោក ពេជ្រ សម្បត្តិ

១. ឈ្មោះ ទិត្យ​ សុខារុណ , ២. ឈ្មោះ ពេជ្រ សុខា

ប៉ុនប៉ងធ្វើមនុស្សឃាតដោយចេតនា និងធ្វើឱ្យខូចខាត

ដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៦ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ រ៉ាត់ រត្មមុនី មានមេធាវីលោក ឡោ ជុនធី

១. ឈ្មោះ នាក់ សុទ្ធា , ២. ឈ្មោះ ទេព សាលីម ,

៣. ឈ្មោះ កែវ ម៉ាឡៃ ហៅ អានី

ញុះញង់ឱ្យមានការរើសអើង

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៣ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ អ៊ុន អង្គារពេជ្រ

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៦ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

១. ឈ្មោះ អ៊ួន ឈិន , ២. ឈ្មោះ យាង សុធារិន្ទ

មានមេធាវីលោក សំ ចំរើន

ផលិត និងកាន់កាប់រូបភាពអាសអាភាស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ប៊ិន ចាន់ដារ៉ាសិទ្ធិ

ធ្វើចរាចរណ៍អាវុធគ្រឿងផ្ទុះ និងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទ

និងទិញលក់អាវុធ និងគ្រាប់រំសេវគ្រប់ប្រភេទដោយ

គ្មានការអនុញ្ញាត