តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
05.16.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៦ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ផៃ សារ៉េត មានមេធាវីលោក ឆេង ផាត់ ឈ្មោះ លី សុខងីម

ធ្វើឲ្យខូចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧០ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ រី ណា ហៅ អូក  

ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៥ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ១. ឈ្មោះ ពែក វណ្ណៈ , ២. ឈ្មោះ លឹម សុខជឿន  

ចាត់ចែងឲ្យប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១៨ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ កែវ មាស មានមេធាវីលោក អ៊ី ចំរើន ឈ្មោះ ជា គង្គា

បរិហារកេរ្ដិ៍ជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៧ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ សេក សិទ្ធិ​ , ២. ឈ្មោះ លុយ បុរាណ ,

៣. ឈ្មោះ ជុំ ភុំ

១. ឈ្មោះ ស្រេង សេង , ២. ឈ្មោះ លឹម សុផា ,

៣. ឈ្មោះ លី ជាតិតា , ៤. ឈ្មោះ លី វណ្ណ

មានមេធាវីលោក ឡុង ដារ៉ា

លួចលក់ដី