តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
08.15.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  ១. ឈ្មោះ ជួប សុវណ្ណារ៉េត ហៅ ឌឿន  

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣៥ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ សែម ប៊ុនធឿន ហៅ វែង  

រំលោភសេពសន្ថវៈ

(មានស្ថានទ​ម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងអាយុជនរងគ្រោះ)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៧ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ខ្វាន់ សុពណ៌សំរេច ,

២. ឈ្មោះ ពេជ្រ សារ៉ាឌី , ៣. ឈ្មោះ សៅ សាវឿន

មានមេធាវីលោក ពេជ្រ ផល្លាសម្បត្តិ ,

លោក ចាន់ ហឿន , លោក ធឹង ពុទ្ធារិទ្ធិ

និងលោក ចាន់ ហឿន

ឈ្មោះ លីន ម៉ៅហ្វុង

មានមេធាវីលោក សេក សុវណ្ណា

រំលោភលើទំនុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល

ឬបុគ្គលផ្សេងទៀត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ សៀក ពិសិដ្ឋ

១. ឈ្មោះ អោម សារី , ២. ឈ្មោះ ហឿន ប៊ុណ្ណា ,

៣. ឈ្មោះ ម៉ុល អឿង , ៤. ឈ្មោះ យ៉ែ ជាល ,

៥. ឈ្មោះ រិន រៀន , ៦. ឈ្មោះ ម៉ូត សាម៉េត ,

៧. ឈ្មោះ ជា ម៉ន

ការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់ដោយមានគោលដៅ