តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
06.04.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៤ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៩ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  ១. ឈ្មោះ ធន សីហា , ២. ឈ្មោះ ធន វិច្ឆិកា ឈ្មោះ​ ឌិត រ៉ូ

ធ្វើឲ្យខូចខាតផ្សេងទៀតដោយខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្ន ឬការ

មិនគោរពបទបញ្ជា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦៩ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ទិត្យ ម៉េង ឈ្មោះ ស្រ៊ុន សុខលី

ជេរប្រមាថជាសាធារណៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦០ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ នុត សុធា មានមេធាវីលោក ឃូ ឡុង

១. ឈ្មោះ ស៊ូ ប៊ុតចាន់សេរី , ២. ឈ្មោះ ស៊ត់ ពន្លឺ ,

៣. ឈ្មោះ តាន់ ឬទ្ធី , ៤. ឈ្មោះ ឃឹម វិចិត្រ

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៩ ចុះថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ Addin Goktepe មានមេធាវីលោក ទិត សាវុឌ្ឍី មេធាវីលោកស្រី សន សូនី

ទិញពេស្យាចារកុមារ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៣ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ រិន បូរ៉ាន់ ឈ្មោះ ហេង សុខ

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន