តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
07.12.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០០៩

  លោក រុន លឹមហួរ តំណាងដោយលោក វ៉ាង សុវណ្ណា ១. លោក ស៊ុន គឹមអូន , ២. លោក នួន ហុង

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ៦ ៩៩៩ ១០០ រៀល

ការប្រាក់៣% ក្នុងមួយខែ ប្រាក់ពិន័យ៣% ក្នុងមួយខែ

ជម្ងឺចិត្ត ១ ០០០ ០០០រៀល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៤

  លោក សុខ បូ លោក រស់ សារីម

ប្ដឹងសុំឲ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យា

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ០៤ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក សេង ប៊ុននី មានមេធាវីលោក ជូង ជូងី លោក កៅ វុទ្ធី និងប្រពន្ធឈ្មោះ អេង វួចគាង

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនួន ៣៤ ២០០ ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៥២ ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. លោកស្រី ឃុន ចាន់ថា ​, ២. លោក នួន ចន្ថា ,

៣. លោក យ៉ាន់ យ័ន្ត , ៤. លោក សៅ ហេង ,

៥. លោក ម៉ៅ ម៉ារីយ៉ា , ៦. លោក ស៊ឹម មណី ,

៧. លោក វ៉ាន់ សារ៉ាត់ , ៨. លោក ផាន់ រី

មានមេធាវីលោក គីម សុជាតិ និងលោក លាង ឃីម

ក្រុមហ៊ុន ហ៊ាង ហ៊ាប (កាំបូឌា) ខូលអិលធីឌី

មានមេធាវីលោក លី ទិត្យ បូនាមី

និងលោក គឹម រ័ត្នណារ៉ុង

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥៣ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

លោកស្រី វឺន ចំប៉ា មានមេធាវី

លោក ជិន វណ្ណា និងលោក អ៊ុម រ៉ាវី

លោកស្រី យិន យ៉េន មានមេធាវី

លោកស្រី សែន ចាន់ដា និងលោកស្រី រាជ្យ ច័ន្ទថេង

ប្ដឹងទាមទារដីដែលមានទំហំទទឹង៨ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ៦០ម៉ែត្រ