កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
06.02.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៣ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ ម៉ៅ សាមី , ២. ឈ្មោះ ស្រី ភួន

មានមេធាវីលោក តាត និមល

ឈ្មោះ សម វិជ័យ មានមេធាវី

លោក ខេង​ លី និងលោក ពុំ វិសាល

ក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈ និងអ្នកកាន់កាប់ថ្មី

លើអចលនវត្ថុឯកជន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥១ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ខេង សេង ឈ្មោះ ខន វិចិត្រ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា

និងកាន់កាប់អាវុធគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៤ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ សែម សាន មានមេធាវី 

លោក ពេជ អង្គ និងលោក អ៊ឹម សុងលី

ឈ្មោះ ម៉ុច ផាន ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩២ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ តាន់ សៃអេង , ២. ឈ្មោះ តាន់ ឈីវឡាយ

មានមេធាវីលោក ហាក់ សៀកលី , លោកអ៊ុក សំណាង

និងលោកស្រី សាំង សុវណ្ណស្រីល័ក្ខណ៍

ឈ្មោះ តាន់ មីស្សែល

មានមេធាវីលោក សន គីណាល់

កំហែងយក
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩៤ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ ស្រ៊ុន ប៊ុនថុល

មានមេធាវីលោក យុង ផានិត

ឈ្មោះ ងួន ស្រីអូន លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ធាក់ផ្ដួលម៉ូតូមិនបានសម្រេច)
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ចាន់ ស៊ី មន្ថា មានមេធាវី

លោក ធុយ សុគន្ធ និងលោក គិន វិបុល

សមគំនិតក្នុងអំពើរំលោភលើទំនុកចិត្ត
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣១ ចុះថ្ងៃទី៣០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ ហង្ស ច័ន្ទប៊ុនណារ៉ា រំលោភលើទំនុកចិត្ត