តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
06.07.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៧៧ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

  លោក សុខ វិចិត្រ លោកស្រី កែវ រ៉ានី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១១០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៦

  លោកស្រី មៀច ចាន់សូដា លោក ឡាយ ចាន់ថន

ប្ដឹងសុំទាមទារដី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៨៨ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

 

លោក សៀង គឹមសៀន , ប្រពន្ធឈ្មោះ យ៉ាត អ៊ូហ៊ុន

និងកូនឈ្មោះ សៀង សុភ័ក្រ្ដ

១. លោក គ្រុយ សេងឡេង និងប្រពន្ធ

ឈ្មោះ ឡាំ សុខគៀង , ២. ឈ្មោះ ជា យោធិន

មានមេធាវីលោក គង់ ទីលីន , លោក ស៊ា វណ្ណរ៉េត

និងលោក គង់ សេដ្ឋា

ប្ដឹងសុំលុបលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិលេខ៖ ៣១៤ និង៣១៥

ចុះថ្ងៃទី១៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០០៥ និងប្ដឹងសុំលុបលិខិតផ្ទេរសិទ្ធិលេខ៖

១៧៧សកសត ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៣

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥៨ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី លី ខេង មានមេធាវីកញ្ញា អៀវ ដានី លោកស្រី គង់ ម៉ៅ និងប្ដីឈ្មោះ លី​ ស្រូយ

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់ចំនូន ២៥ ០០០ដុល្លារអាមេរិក

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦០ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

  លោកស្រី ពុំ ស្រីពៅ មានមេធាវីលោក ម៉ន កែវស៊ីវិន លោក ម៉ិច មាឃ

ប្ដឹងសុំទាមទារដីទំហំ ទទឹង៣៧ម៉ែត្រ បណ្ដោយ៥០ម៉ែត្រ

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៦៩ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៦

  លោក អ៊ឹម ចាន់ណា មានមេធាវីលោក ដូង លឿង

លោកស្រី អឿង វណ្ណា មានមេធាវី

លោក ឌឹម ចៅសេង និងលោក ទី វណ្ណដេត

ប្ដឹងសុំឲ្យចុងចម្លើយសងប្រាក់ចំនួន ៤០ ០០០ ០០០រៀល

និងជម្ងឺចិត្ត ២០ ០០០ ០០០ រៀល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៧ ចុះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក SUZUKI TAKUMA លោកស្រី មុំ ឌីដាណែត

ប្ដឹងសុំទាមទារផ្ទះ