តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
07.13.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧០ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦

  ឈ្មោះ សុខ ចន្ថា ឈ្មោះ ឌឹម ហួ

បើកបរបង្កឲ្យស្លាប់ដល់អ្នកដទៃដោយអចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សៅ សុផាន់ថង មានមេធាវីលោក កុយ គន្ធី ឈ្មោះ ប៊ុន គឹមសុង

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារ

មរណភាពនៃជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៥៩ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ វ៉ាន់ វ៉ាយ  

ដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦០ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ហេង សំនាង ហៅ យាយព្រឿង

មានមេធាវីលោក យិច សមិទ្ធិ

 

ប្រមូលផល អនុផលព្រៃឈើដោយគ្មានលិខិតអនុញ្ញាត

ប៉ុនប៉ងលួច និងប្រឆាំងនឹងអ្នករាជការសាធារណៈដោយ

ស្ថានទម្ងន់ទោស