កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
05.29.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ ថៃ ម៉ាឡា ហៅ តុលា មានមេធាវី

លោក ស្រ៊ី សារ៉ាវុឌ្ឍ និងលោក ម៉ៃ វណ្ណា

ឈ្មោះ ទី ចំរើនកុសល មានមេធាវី

លោកស្រី ចាំង ស្រីពៅ និងលោក ឈឹម ច័ន្ទសត្យានន្ទ

ក្លែងបន្លំពាណិជ្ជសញ្ញា សេវាសញ្ញា ម៉ាកសមូហភាព

 ឬពាណិជ្ជនាមរបស់សហគ្រាសមួយផ្សេងទៀតដែលបាន

ចុះបញ្ជីនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា និងបទសម្អាតប្រាក់

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០

ឈ្មោះ GARRY PAUL MULRUY 

មានមេធាវីលោក សូ មូស្សេន្នី

ការទិញពេស្យាចារកុមារ និងអំពើអាសប្រឆាំងនឹងអនីតិជន

អាយុក្រោម១៥ឆ្នាំ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ វិន សុក្របញ្ញា ១. ឈ្មោះ នឹម លីណា , ២. ឈ្មោះ សុខ នុន ប៉ុនប៉ងឃាតកម្ម
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ សឿ សុថា មានមេធាវីលោក សៅ វីតា

សមគំនិតក្នុងអំពើចាប់ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងមនុស្សដោយ

ខុសច្បាប់មានស្ថានទម្ងន់ទោស និងផ្ដើមគំនិតក្នុងអំពើសូកប៉ាន់