តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
06.21.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦១ ចុះថ្ងៃទី០១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦

  ១. ឈ្មោះ ង្វៀង ឌិនងា , ២. ឈ្មោះ ឡេ ចន្ថា ហៅ អុក ឈ្មោះ ផាម​ ធីចាងដាយ

សញ្ចារកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៩ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ លឹម ស្រៀង ឈ្មោះ លី គៀនសេង

ប៉ះពាល់កម្មសិទ្ធឯកជនរបស់អ្នកដទៃ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣៦ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ សៀង ប៊ុនធី ហៅ ឆែប ហៅ ធី បុរីកីឡា

មានមេធាវីលោក ស៊ិន វ៉ាន់នី

ឈ្មោះ ស៊ូ ហេង ប៉ុនប៉ងលួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយសារការគាស់ទម្លុះទម្លាយ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨០ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ងួន រី ឈ្មោះ ងួន វី

អំពើក្លែងបន្លំ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៦៤ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

 

ឈ្មោះ គឺម ធីរ៉េន មានមេធាវី

លោក នូ ចន្ថា និងលោក ថា សុភ័ក្រ

១. ឈ្មោះ អៀញ សីម៉ា , ២. ឈ្មោះ ឃិត គន្ធា ,

៣. ឈ្មោះ ភន ស្រីហង់ ហៅ យ៉ា

សញ្ចារកម្មមានស្ថានទម្ងន់ទោសទាក់ទងនឹងជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧៩ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ស៊ុក ស៊ុនឡាង មានមេធាវីលោក ឆែ សុភា

ឈ្មោះ ឈុន រ៉ាម៉ឺរិន តំណាងឲ្យក្រុមហ៊ុន

បូម៉ា (ខេមបូឌា) ខូអិលធីឌី

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ប្រាក់ ភារិទ្ធ  

ហិង្សាដោយចេតនា