តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
11.26.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៦ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២១ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ វ៉ាន់ វ៉ាយ មានមេធាវីលោក ពេជ្រ ផល្លាសម្បតិ្ដ  

រក្សាទុក និងដឹកជញ្ជួនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០០ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

 

១. ឈ្មោះ ឡាយ វណ្ណៈ ហៅ វែង ហៅ ឥណ្ឌា ,

២. ឈ្មោះ ប៉ុល សុភ័ក្រ ហៅ យាន់ ហៅ ក្របី

មានមេធាវីលោក ពេជ្រ ផល្លាសម្បតិ្ដ

១. ឈ្មោះ លឹម ទ្រី ហៅ ទី , ២. ឈ្មោះ ផុន ដាទី

ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន ផលិតអាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

និងប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣០ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ក្រៃ ចិត្រា មានមេធាវី

លោក ឈាង ប៊ុនណា និងលោក ពុធ ឌីម៉ង់

ឈ្មោះ ផេង ឬទ្ធិភ័ក្រ រំលោភលើទំនុកចិត្ត