តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
06.20.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៧ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុសា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សេង ស្រី ១. ឈ្មោះ មុំ ចំរើន , ២. ឈ្មោះ ខេង ចាន់ណូ

ការនាំចេញដោយមិនស្របច្បាប់ដោយមានគោលដៅ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៧ ចុះថ្ងៃទី០៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ជាច័ន្ទ ម៉ូនិកា ហៅ ថន សម្បត្តិ ឈ្មោះ ឯក សុភក្តី មានមេធាវីលោក ជឹម ឃៀន

ប៉ុនប៉ងសូកប៉ានដល់និយោជិត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១០ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ រិន ចាន់រ៉ា ឈ្មោះ ពេជ្រ សំអឿន

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨

  ឈ្មោះ ប៉ូ បញ្ញា មានមេធាវីលោក ឡាយ ណូរ៉ា  

ជូញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន