តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
06.20.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៧៦ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៦

 

ឈ្មោះ សែម ធា ហៅ ខ្លឹង

មានធាវីលោកស្រី ចិត្រា ណាវី

ឈ្មោះ ពៅ ចន្នី ឃាតកម្មដោយមានអំពើរំលោភសេពសន្ថវៈ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤២ ចុះថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ផៈ ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ឃុន សម្បត្តិ ហៅ ណូយ ,

២. ឈ្មោះ វ៉េង លីឈា ហៅ ឈា ,

៣. ឈ្មោះ ម៉ៅ សំរេច

ឈ្មោះ ធឿន ចាន់រ៉ា

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស

ដោយសារមរណភាពនៃជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៦ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ហុង សោភា ឈ្មោះ ម៉ែន សេងឃីម

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥០ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ អៀង ឈឿន មានមេធាវីលោក ជូង ជូងី  

ប្តឹងសុំអនុវត្តស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា