តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
06.15.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៦៤ ចុះថ្ងៃទី០៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ អ៊ួន ម៉ាឡៃ , ២. ឈ្មោះ លាង អេងនី

មានមេធាវីលោក ឆេង សុខនី

ឈ្មោះ លឹម សុផល មានមេធាវីលោក ស៊ុយ វុឌ្ឍី ធ្វើឲ្យខួចខាតដោយចេតនា

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៣១ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ពិន ប៊ុនសេង មានមេធាវីលោក ផាត់ សុផល ឈ្មោះ សិ លេង អំពើលួចដោយមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣១ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ ញ៉ឹក សារី ហៅ ហាក់ ផល្លា ,

២. ឈ្មោះ គង់ ណារិន ហៅ ម៉ៅ

១. ឈ្មោះ កែវ សឿន , ២. ឈ្មោះ ម៉ឹង ចាន់ណា ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៥៣ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ស្រេង សារី ហៅ ស្រេង រី ឈ្មោះ ប៉ា ចាន់ថន

ជេរប្រមាថ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧១ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៧

 

១. ឈ្មោះ Ojukwu Tochukwu Martin ហៅNTO ,

២. ឈ្មោះ Taylor Yoshe Ann ,

៣. ឈ្មោះ Nwoko Precious Chinema

មានមេធាវីលោក សូ មូស្សេន្នី

  ដឹកជញ្ចូនដោយខុសច្បាប់ នូវសារធាតុញៀន