តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី
កាលបរិច្ឆេទ
11.15.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី១៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ដើមចោទ ចុងចម្លើយ

កម្មវត្ថុបណ្តឹង

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៤១២ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០០៩

  ធនាគារអង្គរតំណាងដោយលោក កុល វីរក្ស លោក ថាច់ ច័ន្ទតារា និងប្រពន្ធឈ្មោះ ច័ន្ទ រស្មី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៧ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ចាប សាមឿន និងប្រពន្ធឈ្មោះ ច័ន្ទ សារ៉េត

លោក ហង្ស ប៊ុនថាន់ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ភុំ ធីតា

មានមេធាវីលោកស្រី សំផុន សុផារ័ត្ន ,

លោក ផាន ចំរើន និងលោក រ៉េត សុភ័ក្រ្ដ

ប្ដឹងសុំឲ្យទទួលស្គាល់កិច្ចសន្យាលក់ទិញ

ចុះថ្ងៃទី២៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១០៦ ចុះថ្ងៃទី០២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

  លោក ជា ឆេង

លោក គឹម ឡេងដារ៉ូ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ស៊ីវ ហួយ

មានមេធាវីលោក គង់ ទីលីន , លោក ស៊ា វណ្ណរ៉េត ,

លោក គង់ សេដ្ឋា និងលោក វ៉ិត សុវណ្ណារ៉ា

ប្ដឹងសុំឲ្យមោឃភាពប័ណ្ណសម្គាល់សិទ្ធិកាន់កាប់

ប្រើប្រាស់ដីធ្លី

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៨ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៧

  លោក ឃុន ម៉េង មានមេធាវីលោកស្រី ឃុន ខេនខេម៉ា

លោក គង់ កុយស៊ា និងប្រពន្ធឈ្មោះ សុត ស៊ីដេត

មានមេធាវីលោក សែម ចិន្ដា

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់