តុលាការកំពូល និង មហាអយ្យការ                                                                                        
                                                                                     
Supreme Court and General Prosecution
 
                                                                                   

កម្មវិធីជំនុំជម្រះ

កម្មវិធី
ជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ
កាលបរិច្ឆេទ
11.05.2018 8:00 am - 12:00 pm

កម្មវិធីលំអិត

ល.រ

កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី

ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៨ ចុះថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៥

  ឈ្មោះ កង សុវណ្ណតារ៉ា ហៅ បូ  

រក្សាទុក និងដឹកជញ្ជូនដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុគីមី

និងដឹកជញ្ជូនបរិក្ខារ ឬសម្ភារសម្រាប់ប្រើប្រាស់នូវការ

ផលិតដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣៣ ចុះថ្ងៃទី០៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ សៅ សុផាន់ថង មានមេធាវីលោក កុយ គន្ធី ឈ្មោះ ប៊ុន គីមសុង

ហិង្សាដោយចេតនាមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារ

មរណភាពនៃជនរងគ្រោះ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧

  ឈ្មោះ ភ ចាន់ មានមេធាវីលោក សំ ចំរើន ឈ្មោះ ជួប សារឹម

ឃាតកម្ម