កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
04.20.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៤៨ ចុះថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ គា បាក់ មានមេធាវី

លោក សុង ម៉ៅ និងលោក ចេង ប៉េងហាប់

លោក អ៊ុង អ៊ុយផេង

មានមេធាវីលោក ប៊ុន កែវលីម

ឆបោក និងក្លែងបន្លំ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៩៨ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ផាត់ វិច្ឆិកា ហៅ ហាក់ វិច្ឆិកា ហៅ ខ្លឹង ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៨៤ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ សែម សាន មានមេធាវី

លោក ពេជ អង្គ និងលោក អ៊ឹម សុងលី

ឈ្មោះ ម៉ុច ផាន ឃាតកម្មគិតទុកជាមុន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៩៤ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ស្រ៊ុន ប៊ុនថុល ឈ្មោះ ងួន ស្រីអូន លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស (ធាក់ផ្ដួលម៉ូតូមិនបានសម្រេច)