កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
04.06.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៦ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៤៦ ចុះថ្ងៃទី២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
១. ឈ្មោះ ឡាច ណាវី , ២. ឈ្មោះ ញ៉ែម មិនា ឈ្មោះ ស្រួយ ឃាង ជេរប្រមាថជាសាធារណៈ និងបទហិង្សាដោយចេតនា
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៧២ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩
១. ឈ្មោះ វី សាវឿន ហៅ ថូយ , ២. ឈ្មោះ ទួន មាក់

១. ឈ្មោះ ជា ម៉េង , ២. ជា គឹមហេង ,

៣. ឈ្មោះ ជា មួយ , ៤. ឈ្មោះ ជា ណេង

រំលោភលើទំនុកចិត្ត
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨២ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

១. ឈ្មោះ Guo Zhong Hua , ២. ឈ្មោះ Liu Ping ,

៣. ឈ្មោះ Li Wei Dong , ៤. ឈ្មោះ Ma Young ,

៥. ឈ្មោះ Tang Yong , ៦. ឈ្មោះ Wang Rui ,

៧. ឈ្មោះ Peng Xiao Lin , ៨. ឈ្មោះ Du Ping

មានមេធាវីលោក សេង សឹង្ហហេង

ចាប់ឃុំឃាំង និងបង្ខាំងដោយខុសច្បាប់មានស្ថាន

ទម្ងន់ទោស

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០៩ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ មុត កេនចំរើន ហៅ ដាវីត

ជួញដូរ ដឹកជញ្ជូន និងរក្សាទុកដោយខុសច្បាប់

នូវសារធាតុញៀន