កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
04.01.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០១ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៣ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ លី ស៊ឺហ៍វឌ្ឍនា មានមេធាវី

លោក ម៉ៃ វណ្ណាឌី និងលោក ម៉ុម ពិសី

ជួញដូរគ្រឿងញៀន
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២០ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ជា រ័ត្ន ហៅ ពេជ្រ ភារម្យ

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោសដោយសារការកាត់អវយវៈ

និងប្រើប្រាស់ដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤៣ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ មឿង សុខធា ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា