កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
03.30.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៥២ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១០
លោក ដួង រតនា លោកស្រី កែវ ប្រាង

ប្ដឹងទាមទារដីស្រែទំហំ ទទឹង៩៨ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១៩៦ម៉ែត្រ និងដីទួល

សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៦៥ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១០
លោកស្រី ពិន គា មានមេធាវីលោក កៅ ស៊ូផា លោក រស់ ណាម ប្ដឹងទាមទារដីស្រែវស្សា
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៦ ចុះថ្ងៃទី១១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

លោក សុខ វ័រ(ស្លាប់) បន្ដសិទ្ធិឱ្យកូន

ឈ្មោះ សុខ សុភីមានមេធាវីលោក អ៊ូ វុធ

លោកស្រី កុយ សារឿន(ស្លាប់) ប​ន្ដសិទ្ធិឱ្យកូន០៣នាក់៖

១. លោកស្រី ហៀក សារី ,២. លោកស្រី ហៀក សាលី

៣. លោកស្រី ហៀក គឹមហ៊ុន មានមេធាវីលោក អ៊ូ ប៊ុនសាន

ប្ដឹងសុំឱ្យគោរពកិច្ចសន្យាលក់ដីអនុផល
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ២៥ ចុះថ្ងៃទី២៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
លោក សំ លាងនី មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច

១. លោក ធៀម សុខន , ២. លោក មាស សុគន្ធ ,

៣. លោក អ៊ូច អ៊ុន , ៤. លោកស្រី លិញ ញាញ ,

៥. លោក ធៀម គឹមអៀង , ៦. លោក ចាន់ មុត ,

៧. លោក អ៊ួង គឹមសាន , ៨. លោកស្រី អ៊ួង ចន្ថា ,

៩. លោក កុយ សុខន , ១០. លោក នួន ផល្លី ,

១១. ង៉ែត វិបុល , ១២. លោក យូ ចិន្តាយុត

មានមេធាវីលោក អ៊ូច សុភក្រ្ដា , ១៣. លោក វ៉ា សាវ៉ាត

មានមេធាវីលោក ឈន សុភាន ,

១៤. ឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះវិហារ និងជាប្រធាន

គណៈកម្មការសុរិយោដីថ្នាក់ជាតិខេត្ត មានមេធាវីលោក តេង វណ្ណារិទ្ធ

ប្ដឹងទាមទារដី