កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះរដ្ឋប្បវេណី

Calendar
Civil
Date
04.02.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០២ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ដើមចោទ ចុងចម្លើយ កម្មវត្ថុបណ្តឹង
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៣៤ ចុះថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩
លោក សរ ពុធជីវីន មានមេធាវីលោក កឹម បូរ៉ាវីន

លោក កៅ សារ និងប្រពន្ធឈ្មោះ ង៉ែត សាបុល

មានមេធាវីលោក ពេជ្រ គន្ធារី

ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ៩៣ ចុះថ្ងៃទី១៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៩
លោកស្រី សោម ឃឿន មានមេធាវីលោក អ៊ឹម ម៉ាច លោក ថោង គឹមវី មានមេធាវីលោក សំ ម៉េងឌឿន ប្ដឹងទាមទារប្រាក់
សំណុំរឿងរដ្ឋប្បវេណីលេខ ១៧៩ ចុះថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

១. លោក សុង ថេង , ២. លោក លី ឈាង ,

៣. លី ស៊ាង មានមេធាវីលោក អ៊ួន ឡាង 

និងលោក ឆែ សុភា

លោក សេង ថេង និងប្រពន្ធឈ្មោះ អៀង ផល្លី

មានមេធាវីលោក សំរិទ្ធិ ពិសិទ្ធិ

ប្ដឹងសុំឱ្យបើកផ្លូវលំ ទំហំទទឹង១,៣ម៉ែត្រ

បណ្ដោយ១៤ម៉ែត្រ និងរុះរើទ្វារដែក ព្រមទាំងសម្ភារ

លើផ្លូវលំ