កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
04.03.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី០៣ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២០
ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៦០ ចុះថ្ងៃទី០៥ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩

ឈ្មោះ អ៊ិន បញ្ញា ហៅ ញ៉ា

មានមេធាវីលោក ផាត សុផល

លួចមានស្ថានទម្ងន់ទោស ដោយសារការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សា
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៣ ចុះថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ សម រតនៈ មានមេធាវីលោក ធួន សុធា ឈ្មោះ សុខ ហុង មានមេធាវីលោក ឈី សម្បត្តិ រំលោភលើសេចក្ដីទុកចិត្តពិសេសដោយអភិបាល
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៨៦ ចុះថ្ងៃទី២១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ស៊ុំ ពិសី មានមេធាវីលោក ម៉ន កែវស៊ីវិន ឃាតកម្ម
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២០២ ចុះថ្ងៃទី១៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ ព្រាប សុភឿន មានមេធាវីលោក អ៊ឹង ឈុនលី ប្រមូលផលអនុផលព្រៃឈើមានដោយកម្រ
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២២២ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ សុផាត មុន្នីសាល មានមេធាវីលោក ឈីវ ថេង ប្ដឹងសុំស្រូបទោសបញ្ចូលគ្នា
សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ២៤១ ចុះថ្ងៃទី២២ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩
ឈ្មោះ រិន ឃឹម

ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន

(ករណីមិនរាងចាល)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ០៣ ចុះថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០
ឈ្មោះ កែវ មករា មានមេធាវីលោក ខៀវ សុផល ជួញដូរដោយខុសច្បាប់នូវសារធាតុញៀន