កម្មវិធី ជំនុំជម្រះ / Hearing Schedule

កម្មវិធីជំនុំជម្រះព្រហ្មទណ្ឌ

Calendar
Criminal
Date
03.27.2020 8:00 am

Description

ល.រ កម្មវិធីជំនុំជម្រះថ្ងៃទី២៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
  ជនជាប់ចោទ ដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ចោទពីបទ

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៣០ ចុះថ្ងៃទី០៤ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៨

 

ឈ្មោះ ក្រៃ ចិត្រា មានមេធាវី

លោក ពុធ ឌីម៉ង់ និងលោក ឈាង ប៊ុនណា

ឈ្មោះ ផេង ឬទ្ធិភ័ក្រ្ដ

រំលោភលើទំនុកចិត្ត

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ៨៦ ចុះថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩

 

ឈ្មោះ គាំ ប៊ុនធឿន ហៅ តាម៉ាប់

១. ឈ្មោះ ថោង រ៉ានី , ២. ឈ្មោះ ណេន ផល្លា

មិនបំពេញកាតព្វកិច្ចចំពោះឧបករណ៍អាចជួញដូរបាន

 (ចេញមូលប្បទានប័ត្រគ្មានសាច់ប្រាក់)

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១១២ ចុះថ្ងៃទី០៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩

 

១. ឈ្មោះ មាស សាលី , ២. ឈ្មោះ ស៊ឹម វាចា ,

៣. ឈ្មោះ សា លីពៅ មានមេធាវី

លោកស្រី អ៊ុំ ចក្រដេត និងលោក អ៊ុំ ប៊ុនធឿន

ឈ្មោះ កែវ រស្មី មានមេធាវី

លោក សុន សុខកេង និងលោកស្រី ប៉េង ម៉ាណែត

ឆបោក

សំណុំរឿងព្រហ្មទណ្ឌលេខ ១៧៧ ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩

 

ឈ្មោះ លុច ទូច ហៅ ឡុង ទូច មានមេធាវី

លោក ពុធ ធាវី និងលោក ឡុង លន់

ឈ្មោះ តាន់ តាត់ មានមេធាវីលោក ហួត ហេង

ប្រើអំពើហិង្សាលើអ្នកកាន់កាប់អចលនវត្ថុដោយសុចរិត